Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Bismillahir-Rahmanir-Rahim--tekstovi
08.11.2011.

Namaz

Samo U sjecanj na Allah ljudska srca mogu naci mir i zadovoljstvo !!
Stupajuci pet puta na dan pred Sveznajuceg, koji je u nasa srca ulio glas svijetlosti ,obecavamo mu da ce mo provoditi cist zivot Ins Allah
Namaz je brana od losih dijela
Namaz je spas covjekov
Namazom postizemo Boziju pomoc.
Namaz covjeka cini srecnim .
SABAH-NAMAZ
Klanja se od pojave zore do izlaska sunca sastoji se od cetri rekata dva suneta sva farza .
Nevejtu en usallije lil-lahi te ala salate sunetil-fedzri edaen mustakbilel-kibleti -Allahu ekber:
Izgovaramo tekbir Allahu ekber. dizemo ruke na spram usiju zene na prsima a zatim ucimo:
Subhaneke...
E'uzu..... Bismille.........
Elaham...... i jedno sure .....npr Tebbet jeda.....
Obavimo ruku' izgovarajuci tekbir Subhane rab-bijel-azim tri puta uspravimo se izgovarajuci Semiallahu li men hamide Rabena lekel-hamd
izgovarajuci Allahu ekber spustamo tle celom i vrhom nosa dodoirujemo tlo i izgovaramo .Subhane rab-bijel eala- 3 puta.Izgovarajuci nakon toga Allahu ekber ponovo se spustamo na tle i ucimo : Subhane rab-bijel eala- 3 puta. Izgovarajuci tekbir Allahu Ekber ustajemoda klanjamo drugi rekat:
Na drugom rekatu sabahskog sunneta ucimo:
Bismille....
Kul huvallahuehad....
Izgovaramo tekbir obavimo ruku i sedzdu kao u predhodnom ostanemo sijediti i ucimo :
Ettehijjatu.....i
Salavate...
poslije slavata ucimo dovu Rabbena atina .. nakon ucenja predamo selam na desnu i lijevu stranu potiremo lice rukama uceci...Allahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarekte ja zeldzelall vel Ikram.
procimo 3 puta Kul huvallahu ehad .... Subhane rabbike rabbil'izzeti'ama jesifun ve selamun 'ala-muselin, vel-hamdu lillahi rabbil-alemin El-Fatiha.
Sabahski Farz

Nevejtu en usalijelil-lahi te'ala salate fardil-fedzri edaen mustakbillel-kibleti-Allahu ekber:
Izgovarmo tekbir ruke spram usiju zene do spram ramena a zatim ucimo :
Subhabeke......
E'uzu....
Bismille..... i jedno sure npr
Kul e'uzu birab-bin nasi.....
Obavimo ruku i sedzde kao sto smo obavljali na sunnetu. nakon sedzde ustanemo da klanjamu drugi rekat ucimo .
Bismille....
Elham..... i jedno sure
Kul e'uzu birab-bin feleki.....
obavimo ruku i dvije sedzde i poslije druge sedzde sjedimo i ucimo.
Ettehijjatu.... Salavat... i dovu kao i poslije suneta a onda predamo sellam na desnu,llijevu izgovarajuci Es-selamu 'alejkum ve rahmetullah....
Protiruci lice rukama ucimo. Allahumme entes-selamu ve minkes-selamu tebarekte ja zeldzelali vel-Ikram...
Poslije ovoga ucenja slijedi :
Tundzina Salavat ili samo .Allahumme sali 'ala Muhammedin ve ala-aliMuhammed....
Zatim ucimo. Subhanal-ahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe il-lel-lahu val-lahu ekber ve la havle ve la kuvete illa bil-lahil-'alijjil azim....
E'uzu billahi mines-sejatnir-radzim Bismillahir-rahmanira-rahim...... odmah zatim ucimo Ajetul-Kursijje... izgovarmo tespih: 33 Subhanalllah 33 Elhamdullilah 33 Allahu ekber
nakon tespiha ucimo: La illahe illallahu vehduhu la serike leh lehu-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kju-li sej'in kadirve ma erselaneke illa rahmeten lil-alemin
na krajuucimo namasku dovu kao i fatihu s tim smo zvarsili sabah namaz

NAFILE NAMAZI:
Namaz koji se klanja radi sevaba
Tehijjatul-mesdzid namaz- se klanja iz postvoanja prema dzamiji i kada se ude u dzamiju..
Istihare-namaz se klanja kada se zeli nesto uraditi pa je tesko donijeti odluku obratimo se Allahu za pomoc.
Hadze-Namaz -se klanja da bi sretno obavili neki posao
Duha -Namaz je namaz koji se klanja prije podne
Lejl-Namaz je namaz koji se klanja nocu
Dva rekat Namaz -koji se klanja prilikom klanja kurbana ..
HADZE NAMAZ-

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE ALA SALATEL-HADzETI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI ALLAHU EKBER. Klanja se kao sabahski sunnet. Poslije predanog selama prouci se zikr i dova koja glasi:
EUZU BILLAHI-MINESHSHEJTAN-NIRRADZIM BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIM "HVALA ALLAHU GOSPODARU SVJETOVA! NEKA JE ALLAHOVA MILOST MUHAMMEDU A.S. I NJEGOVOM RODU I ASHABIMA. NASE POSTOVANJE PRIPADA SAMO TEBI, BOzE, GOSPODARU SVJETOVA! MILOSTIVI BOZE, MOLIM OD TEBE TVOJU I POMOC KOJA CE MI DONIJETI TVOJ OPROST, KORIST I SPAS OD SVAKOG ZLA. NE OSTAVI MI GRIJEHA A DA MI NE OPROSTIs, BRIGE A DA MI NE OTKLONIS, NITI POTREBE NI zELJE U KOJOJ IMA TVOJE ZADOVOLJSTVO, A DA MI IH NE IZVRSIS, UZVISENI BOZE, KOJI SI NAJMILOSTIVIJI!"
Hadze namaz treba klanjati vise puta za zelju ili potrebu

DUHA NAMAZ
Duha Salah je poznato po nekim drugim imenima kao sto su Ishraq (Shuruk) i Sibhat al-Duha. opcenito i Duha znaci ujutro, sredinom ujutro, ili kasno ujutro (jutro).klanja se nakon 20 minuta izlaska sunca do podne
Sastoji se od dva do osam (neki znanstvenici navode 12) rak'ata

zanijetimo:Nevejtu en usalijje lillahi teala salated duha, edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber

Ebu Hurejre, r.a., kaze: ”Moj prijatelj Vjerovjesnik, a.s., oporuciomi je troje: da postim tri dana od svakog mjeseca, da klanjam dvarekata duha-namaza i da klanjam vitr prije odlaska na spavanj
Muhammed, a.s., kaze: “Svako jutro na svaki vas zglob daje se sadaka. Svaki tesbih(izgovaranje subhanalah) je sadaka: svaki tahmid (izgovaranje elhamdulillah) je sadaka; svaki tehlil (izgovaranje la ilahe illallah) je sadaka; svaki tekbir (izgovaranje Allahu ekber) je sadaka naredivanje dobra je sadaka; odvracanje od zla je sadaka; a sve to zamjenjuju dva rekata duha-namaza.
Uzvišeni Allah, dz.s.“O sine Ademov, klanjaj radi Mene cetiri rekata pocetkom dana, cuvat ću te do kraja dana.

ISTIHARE NAMAZ :
Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate istihareti, edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.2 rekata predas sellam zikir i dova koja glasi:

"O Allahu, ja trazim Tvoju uputu - Tvojim znanjem, trazim mogucnost izbora, Tvojom snagom, i molim Te za Tvoju dobrotu. Ti imas moc, a ja nemam. Ti znas, a ja ne znam. Ti si Onaj koji zna skriveno. O Allahu, ako je u Tvom znanju, ovaj moj murad (navesti ime murada - zelje) dobar za mene i na dunjaluku i na ahiretu, za moju vjeru, moj zivot i moje poslove, onda mi to propiši, olakšaj mi, i podaj mi bereket u njoj. A ako je u Tvom znanju (moj murada - želja) losa po mene i moju vjeru, moj zivot i moje poslove na dunjaluku i ahiretu onda me udalji od nje, (i nju od mene), i podaj mi dobro gdje god se to nalazilo , i zadovolji me s time. Amin ja Rabbi. "(Prouciti Fatihu).
Prisutnost uma i poniznosti su ukrasima od Namaza
Ukbe ibn Amir r.a. kaže: U tri vremena nam je Allahov Poslanik, a.s., zabranio da klanjamo i da kopamo svoje mrtve. To su vremena kada sunce izlazi, dok se ne popne, kada bude na polovini neba dok ne skrene i kada se nagne ka zapadu dok ne zade.»

NAMAZ IZMEĐU AKSAMA I JACIJE:

Nijet za ovu nafilu je: “ Nevejtu en usallije lilahi teala salatel evvabine edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.”
Nafila između aksama i jacije ima najmanje dva, a najveci broj rekata zavisi od samog klanjaca. Ukoliko se klanja cetiri i vise rekata, selam se predaje nakon svaka dva Obicno se uce sure
Kul ja ejjuhel kafirun
Kul huvallahu ehad
Ajetul-kursijja
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Muhammed, a.s., rekao: “Ko klanja nakon aksama sest rekata, kao da je ibadetio citavu godinu ili kao da je Lejletul-kadr proveo u ibadetu.”
NOĆNI NAMAZ-LEJL

Nijet za nocni namaz je: “ Nevejtu en usallije lillahi teala salatel lejli edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber
nocni namazi mogu se klanjati i po cetiri rekata, ali je bolje klanjati tako sto će se selam predavati nakon svaka dva rekata. Muhammed, a.s., kaze: “Nocni namaz je po dva rekata.
Imami Gazali kaze : “Pametan ce iskoristiti vrijeme u prvom dijelu noci, a disciplinovan i jak ce to klanjanje ostaviti za kraj noci
Nocni namaz je uzrok da se covjek proljepsa. Muhammed,a.s., kaze: “Ko umnozi svoje namaze nocu uljepsat ce mu se lice danju.)