Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Bismillahir-Rahmanir-Rahim--tekstovi
10.11.2011.

NAFILE ZA MUBAREK-DANA I NOĆI

Nafile koje se klanjaju povodom mubarek-noci navedene su iz djela Ihjau ulumud-din i Hazinetul-esraril- kubra.

NAFILA U POVODU NOVE HIDZRETSKE GODINE

Ovaj namaz sastoji se od deset rekata. Na svakom rekatu nakijamu uci se Fatiha jedanput, Ajetul-kursijja deset puta i Kul huvallahu ehad deset puta.
Nakon obavljenog namaza prouci se uobicajeni tesbih, zatim se podignu ruke i moli se oprosta za sebe, svoje roditelje i svevjernike i vjernice, a zatim se prouci dova
: ”Allahumme ma amiltu min amelin fi hazihi sseneti nehejteni anhu ve lem terdahu, ve nesituhu ve lem tensehu, feinni estagfiruke minhu fagfirli ja gaffaru, ve ma amiltu minamelin terdahu ve veadteni alejhi ssevabe fe tekabbelhu minni vela tektau redžai.”
Što znaci:
“Gospodaru moj, sva djela koja sam ucinio u ovoj godini, koja Si mi zabranio i sa kojima Ti nisi zadovoljan, djela koja sam ja zaboravio, a Ti ih nisi zaboravio, molim Te da mi ih,oprostis, pa oprosti mi o Ti koji prastas. O Gospodaru moj, sva djela koja sam ucinio u ovoj godini sa kojima si Ti zadovoljan i zakoja Si obecao nagradu, ja Te molim da mi ih primis. I nedopusti mi da izgubim nadu.”AMIN!

NAFILA POVODOM JEVMU ASURE

Allah, dž.š., kaze: «Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a cetiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne grijesite!

Nijet za ovu nafilu je: “ Nevejtu en usalijje lillahi teala salate jevmil-asurai edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber
Nafila se sastoji od osam rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Na kijamu ove nafile klanjac uci ono što hoce i sto mu je najlakse.

Post desetog dana muharema ima veliku vrijednost.Muhammed, a.s., bio je upitan o postu ovog dana, pa je rekao: «Oni skupljuje grijehe pocinjene u prosloj godini.

NAFILA POVODOM LEJLETUR-REGAIBA

Nijet za ovu nafilu je: “ Nevejtu en usallije lillahi teala salatelejleti rregaibi, edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber

. Za ovu noc vezana je i posebna nafila koja se klanja nakon jacija-namaza. Sastoji se od dvanaest rekata. Selam se predaje nakons vaka dva rekata. Na kijamu se uci: Fatiha jedanput, Innaenzelnahu tri puta i Kul huvallahu ehad dvanaest puta. Nakon namaza prouci se salavat: “ Allahumme salli ala Muhammedini nnebijjil umijji ve ala alihi ve sellim
.” Nakon toga se ucini sedzda i na prvoj sedzdi prouci:“ Subbuhun kuddusun rabbul melaiketi ve rruhi” sedamdeset puta.Zatim se podigne sa sedzde i kaze sljedece: “ Rabbigfir verham vetedzavez amma ta’lem inneke entel e’azzul ekrem
.” Poslije toga ucini se druga sedda na kojoj se ponovo prouci: “ Subbuhunkuddusun rabbul melaiketi ve rruhi” sedamdeset puta. Nakon toga,dok se jos na sedzdi, zamoli se Allah za svoju zelju ili potrebu.Allah, dz,s., će zelju, ako Bog da, ispuniti

Vjerovjesnikova,a.s., dova koja glasi: “ Allahumme barik lena fi redzebe ve sabane,ve belligna ramadane.” Što znaci: “ Allahu naš, podari nam bereket u redzebu i sabanu i podari nam da docekamo ramazan.AMIN!!

Nijet za ovu nafilu je: “ Nevejtu en usallije lillahi teala salate lejletil-mi’radzi edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber

Ova se nafila sastoji od dvanaest rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Na svakom rekatu, na kijamu, uci se Fatiha i Kul huvallahu ehad jedanput. Nakon namaza prouci se: Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilaheillallahu vallahu ekber stotinu puta, istigfar (estagfirullahi) stotinu puta i Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed stotinu puta, Nakon toga zatrazi se ono što se zeli od Allaha,dz.s,

NAFILA POVODOM LEJLETUL-BERATA

Nijet za ovu nafilu je: “ Nevejtu en usalijje lillahi teala salatel hajri edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.

Salatul-hajr, nafila koja se klanja povodom Lejletul-berata ima stotinu rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Klanja se nakon jacija-namaza. Na svakom rekatu, na kijamu, uci se Fatiha jedanput i Kul huvallahu ehad deset puta. 183
Nakon namaza se prouci uobicajeni tesbih i dova.Ovaj namaz moze se klanjati u dzematu. Ukoliko je nekome tesko da klanja sto rekata, klanjat ce onoliko koliko zeli.

NAFILA POVODOM LEJLETUL-KADRA

Noć Kadra je noc istinske poboznosti i predanosti Uzvisenom Allahu, dž.š. Vjerovjesnik, a.s., kaže: ”Ko provede noc Kadr uiskrenoj vjernosti racunajuci na stjecanje njezinih blagodati, bit cemu oprosteni i prosli i buduci grijesi

Mnogobrojni su ibadeti koji se obavljaju u ovoj mubarek noci: Kijamul-lejl, ucenje Kur’ana, zikr, donosenje salavata, ucenje dova itd. Posto je u noci objavljen Kur’an, lijepo je u toj blagoslovljenoj noci uciti što vise Kur’an i razmisljati o njegovim poukama

Nijet za ovu nafilu je: “ Nevejtu en usallije lillahi teala salate lejletil kadri edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber

Vjerovjesnika, a.s., kako kaze: ”Ko klanjau noci Kadr dva rekata na svakom treba prouciti Fatihu jedanput i Kul huvallahu ehad sedam puta, a nakon selama zatraziti oprost rijecima: ‘Estagfirullahi ve etubu ilejhi’ sedamdeset puta, nece ustati sa svoga mjesta, a da Allah, dz.s., ne oprosti grijehe njemu i njegovovim roditeljima, i poslat ce Allah, dz.s., meleke da posade drvece u Dzennetu i dobit ce dvorac kraj kojeg ce rijeke teci i nece otici sa dunjaluka sve dok ovo ne vidi.AMIN YA RABB!!!!

Najbolje bi bilo tokom dana pripremiti se, a zatim cijelu noc Kadr provesti u ibadetu jer je cjelokupna noc, od aksama do pojave zore blagoslovljena
Ova nafila klanja se nakon teravih-namaza, a prije vitra.Selam se predaje nakon svaka dva rekata.

NAFILA UOCI RAMAZANSKOG BAJRAMA

Uoci Bajrama klanja se posebna nafila-namaz koja ima deset rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata.

Na svakom rekatu nakon Fatihe uci se Kul huvallahu ehad deset puta.

Kada se ucini ruku, poslje ucenja: “ Subhane rabbijel azim ,” prouci se: “ Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilaheillallahu vallahu ekber “ deset puta.

Nakon namaza se prouci Estagfirullah hiljadu puta, ucini sedzda i na njoj prouci : “Ja Allahu, ja Rahamned dunja ve rahimel ahirete, ja hajju ja kajjumu, ja zeldželali vel ikrami. Igfirlii zunubii ve tekabbel savmii ve salatii

NAFILA UOCI KURBAN-BAJRAMA

Ova nafila ima stotinu rekata. Selam se predaje na svaka dva rekata. Na kijamu se nakon Fatih e uci Kul huvallahu ehad tri puta. Nakon namaza se prouci uobicajeni zikir i dova

NAFILA NA DAN AREFATA

Na dan Arefata klanja se posebna nafila-namaz koja ima dva rekata. Na svakom rekatu uci se Fatiha tri puta i to svaki put sa bismilom i amin , Kul ja ejjuhel kafirun tri puta i Kul huvallahuehad stotinu puta. 195 Nakon namaza prouci se uobicajeni zikr i dova)